Konferencia CERS

  • Print

Logo konferencie CERS

Spoločnosť je spolu s Technickou univerzitou v Košiciach a Ekonomickou univerzitou v Bratislave spoluorganizátorom prestížnej medzinárodnej vedeckej konferencie CERS – Central European Conference in Regional Science (Stredoeurópska konferencia regionálnej vedy).

V roku 2007 sa uskutočnilo druhé stretnutie, medzi hlavné témy patrili Regionálna veda a prax v krajinách Európy, Regionálna konkurencieschopnosť, inovácie a podnikanie a Cezhraničná spolupráca a rozvoj. Plenárne prednášky uviedol Paul Cheshire, prezident ERSA, London School of Economics, Veľká Británia. Okrem toho v pléne vystúpili Gunther Maier (Vienna University of Economics and Business Administration, Rakúsko), Peter Nijkamp (Free University of Amsterdam, Holandsko), Adrian Smith (Department of Geography, Queen Mary, University of London, Veľká Británia) a Peter Treuner (University of Stuttgart, Nemecko). Súčasťou konferencie bola súťaž pre mladých vedcov (doktorandov a výskumníkov do 33 rokov), v rámci ktorej boli ocenené najlepšie príspevky. Pre podrobnejšie informácie navštívte prosím samostatnú web stránku konferencie.