3. ročník konferencie CERS v Košiciach

  • Print

3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Central European Conference in Regional Science sa uskutoční 7. - 9. októbra 2009 tentokrát v Košiciach. Konferenciu organizujú Ekonomická fakulta a Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja Technickej univerzity v Košiciach, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská sekcia ERSA, Nemecky hovoriaca sekcia ERSA. Sme radi, že sa opäť podarilo získať exkluzívnych hostí pre plenárne prednášky ako napríklad Roberta Capello, prezidentka RSAI, Politecnico di Milano, Taliansko, Manfred M. Fischer, Vienna University of Economics and Business Administration, Rakúsko, Peter Nijkamp, Free University of Amsterdam, Holandsko, Roger R. Stough, prezident RSAI, George Mason School of Public Policy, Fairfax, USA. Pre bližšie informácie navštívte samostatnú stránku konferencie na http://www.cers.tuke.sk/.


Hlavné témy konferencie sú:

  • Regionálna veda a prax v krajinách Európy
  • Regionálna konkurencieschopnosť, inovácie a podnikanie
  • Cezhraničná spolupráca a rozvoj
  • Decentralizácia a regionálna politika

Program konferencie bude prebiehať v nasledovných tematicky zameraných sekciách v anglickom jazyku:
A. Regionálna veda v krajinách strednej a východnej Európy - nové výzvy, nové témy?
B. Regionálny ekonomický rast a rozvoj
C. Regionálne ekonomické modelovanie, geografické informačné sustémy
D. Infraštruktúra, doprava, mobilita a komunikácia
E. Nové technológie, inovácie a podnikanie
F. Decentralizácia a regionálna politika

Pre mladých vedcov (doktorandov a výskumníkov do 33 rokov - rok narodenia 1976 a mladší) bude pripravená samostatná sekcia a súťaž, v rámci ktorej budú ocenené najlepšie príspevky.

Dôležité termíny:
Prijímanie abstraktov: do 30. apríla 2009
Oznámenie o akceptácii príspevkov: do 25. mája 2009
Registrácia:
- včasná rezervácia: od 2. februára 2009 do 31. mája 2009
- neskorá rezervácia: od 1. júna 2009
Zaslanie plnej verzie príspevku: do 30. septembra 2009