SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Klub regionalistov v Banskej Bystrici: Politika a prax vidieckeho a regionálneho rozvoja

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Katedra regionálneho rozvoja a verejnej správy Vás pozýva na prednášku a diskusiu na tému Politika a prax vidieckeho a regionálneho rozvoja (Rural and Regional Development Policy and Practice).  Prednášajúci je emeritný profesor David Douglas z University of Guelph, Kanada. Prednáška sa uskutoční dňa 29. apríla 2010 o 14:30 hodine v budove Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 10. Vašu účasť potvrďte prosím emailom na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. resp. na niektorom tel. č.:  048 446 2012; 048 446 2013; 048 446 2016.

 

Súčasný výskum prof. Emeritus Davida Douglasa je zameraný  na skúmanie vzťahov medzi teóriou plánovania rozvoja a praxou. Výskum bol uskutočnený v Európe (Írsko) a v Kanade (Newfoundland a Labrador). Medzi jeho ďalšie aktivity patrí výskum komunitného plánovania a plánovania regionálneho rozvoja so zameraním na ekonomický rozvoj vidieckych komunít. Pôsobí ako aktívny prednášateľ v Kanade a riadil niekoľko medzinárodných projektov v zahraničí (napr. v Iráne, Číne, Európe, Jamajke, Pakistane, Indonézii, Japonsku). Je členom OECD LEED Forum on Partnerships and Local Governance. Z bohatej publikačnej činnosti je možné spomenúť najnovšiu knihu, ktorej je editorom a spoluautorom „Rural Planning and Development in Canada” (Nelson, 2010).

Fotogalériu a prezentácie z klubu regionalistov môžte nájsť na stránke Katedry regionálneho rozvoja a verejnej správy UMB Banská Bystrica.