SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Klub regionalistov: Dunajský rozvojový koridor - nová šanca pre európske regióny?

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku - Slovenská sekcia ERSA a Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja v spolupráci s firmami Aurex, ISAX a Inštitútom priestorového plánovania si Vás dovoľujú pozvať dňa 6. októbra 2010 o 15,00 v Dome Európskej únie, Palisády 29, Bratislava na diskusnú prednášku Dunajský rozvojový koridor - nová šanca pre európske regióny? Prednášajúci Július Hanus, Ing. arch., PhD. a Tibor Németh, Ing. Po skončení diskusnej prednášky Vás pozývame na bufet.

Projekt Donauregionen+ nadväzuje na projekt Donauregionen, ktorý bol ukončený v roku 2008 a ktorý predstavoval analýzu riešeného územia. Donauregionen+ predstavuje strategickú fázu, ktorej cieľom je zmapovať existujúce stratégie, opatrenia a projekty v rámci riešeného územia a zhodnotiť rozvojový potenciál tohoto územia z celoeurópskeho hľadiska. Do projektu je zapojených 8 podunajských krajín od Slovenska až po Ukrajinu a 19 projektových partnerov. Hlavným cieľom projektu je navrhnúť Spoločnú rozvojovú stratégiu, ktorá bude rešpektovať možné scenáre vývoja načrtnuté v ESDP.

web stránka projektu www.donauregionen.net