Klub regionalistov v Banskej Bystrici: Výsledky prístupu Leader v Banskobystrickom kraji

  • Print

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku - Slovenská sekcia ERSA, Katedra regionálneho rozvoja verejnej správy pri Ekonomickej fakulte UMB v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka a MAS Podpoľanie, si Vás dovoľujú pozvať dňa 2. decembra 2010 o 15.00, v Centre regionalistiky a verejnej správy EF UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica, I. poschodie učebňa 111, na prednášku spojenú s diskusiou na tému Výsledky prístupu Leader v Banskobystrickom kraji. Prednášajúci sú Ing. arch. Peter Rusnák, regionálny koordinátor NSRV pre Banskobystrický kraj a Ing. Elena Jankovičová, manažérka, MAS 4P – program pre príťažlivé Podpoľanie. Po skončení diskusnej prednášky Vás pozývame na občerstvenie. Svoju účasť prosím potvrďte na Katedre regionálneho rozvoja a verejnej správy UMB BB mailom: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , najneskôr do 30. 11. 2010.