SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Edward Bergmann: EU Integration and Innovation: Observations of a Friendly Neighbour

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku - Slovenská sekcia ERSA a Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na diskusnú prednášku EU Integration and Innovation: Observations of a Friendly Neighbour prednášajúci prof. Edward Bergman, Institute for Regional and Environmental Economics, WU Vienna University of Economics and Business. Prednáška sa uskutoční dňa 8. júna 2011 o 15,00 v budove Ekonomickej univerzity, Konventná 1, Bratislava. Po skončení diskusnej prednášky Vás pozývame na bufet.