SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Klub regionalistov

Klub regionalistov: Agnesa Králiková: Regionálna štatistika SR - špecifiká a formy šírenia

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave v spolupráci so Štatistickým úradom SR organizovala dňa 16. decembra 2009 o 15,00 v Klube regionalistov prednášku Agnesy Králikovej: Regionálna štatistika SR - špecifiká a formy šírenia.

Read more: Klub regionalistov: Agnesa Králiková: Regionálna štatistika SR - špecifiká a formy šírenia

Klub regionalistov: Herta Tödling - Schönhofer: Aká je budúcnosť kohéznej politiky?

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR organizovala dňa 4. novembra 2009 o 15,00 v Dome Európskej únie, Palisády 29, Bratislava prednášku Hertu Tödling - Schönhofer: What future for cohesion policy? Cieľom prednášky je zahájiť diskusiu o budúcnosti kohéznej politiky Európskej únie a stimulovať debatu o jej dopadoch na Slovensko. Prednáška je zaradená do cyklu prednášok pre študentov Learn More!

Read more: Klub regionalistov: Herta Tödling - Schönhofer: Aká je budúcnosť kohéznej politiky?

Kluby regionalistů v Ostravě

Od konce roku 2007 se na půdě VŠB – Technické univerzitě Ostrava pořádá nová sérii Klubů regionalistů jako příspěvek k činnosti slovenské sekce European Regional Science Association (ERSA). Hlavními organizátory jsou Katedra regionální a environmentální ekonomiky Ekonomické fakulty a Katedry městského inženýrství Stavební fakulty. Ve spolupráci se spřátelenými institucemi se vytvořila klubová znalostní a komunikační platforma pro zástupce akademické sféry a experty z praxe (krajské úřady, magistráty, obecní úřady, agentury a další organizace) k předávání poznatků z oblasti regionálního rozvoje a územního plánování. Na kluby jsou zváni politikové a je otevřen také studentům.

Read more: Kluby regionalistů v Ostravě

Klub regionalistov: 10. výročie slovenskej sekcie ERSA

4. decembra 2008 sa uskutočnilo Zasadnutie klubu regionalistov pri príležitosti desiateho výročia vstupu do European Regional Science Association. Prezrite si fotogalériu zo stretnutia.
Miesto: Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Read more: Klub regionalistov: 10. výročie slovenskej sekcie ERSA

Klub regionalistov


Klub regionalistov je hlavná aktivita spoločnosti od októbra 1996. 10 ročná spolupráca s Firiedrich Ebert Stiftung nám umožnila organizovať stretnutia na vysokej odbornej a spoločenskej úrovni nielen v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici, Košiciach a na mnohých výjazdových zasadnutiach. Do roku 2007 sa uskutočnilo celkom 64 klubových stretnutí.

História prednášok v Klube regionalistov

Read more: Klub regionalistov