SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Klub regionalistov

Edward Bergmann: EU Integration and Innovation: Observations of a Friendly Neighbour

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku - Slovenská sekcia ERSA a Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na diskusnú prednášku EU Integration and Innovation: Observations of a Friendly Neighbour prednášajúci prof. Edward Bergman, Institute for Regional and Environmental Economics, WU Vienna University of Economics and Business. Prednáška sa uskutoční dňa 8. júna 2011 o 15,00 v budove Ekonomickej univerzity, Konventná 1, Bratislava. Po skončení diskusnej prednášky Vás pozývame na bufet.

Klub regionalistov v Banskej Bystrici: Výsledky prístupu Leader v Banskobystrickom kraji

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku - Slovenská sekcia ERSA, Katedra regionálneho rozvoja verejnej správy pri Ekonomickej fakulte UMB v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka a MAS Podpoľanie, si Vás dovoľujú pozvať dňa 2. decembra 2010 o 15.00, v Centre regionalistiky a verejnej správy EF UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica, I. poschodie učebňa 111, na prednášku spojenú s diskusiou na tému Výsledky prístupu Leader v Banskobystrickom kraji. Prednášajúci sú Ing. arch. Peter Rusnák, regionálny koordinátor NSRV pre Banskobystrický kraj a Ing. Elena Jankovičová, manažérka, MAS 4P – program pre príťažlivé Podpoľanie. Po skončení diskusnej prednášky Vás pozývame na občerstvenie. Svoju účasť prosím potvrďte na Katedre regionálneho rozvoja a verejnej správy UMB BB mailom: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , najneskôr do 30. 11. 2010.

Klub regionalistov: Dunajský rozvojový koridor - nová šanca pre európske regióny?

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku - Slovenská sekcia ERSA a Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja v spolupráci s firmami Aurex, ISAX a Inštitútom priestorového plánovania si Vás dovoľujú pozvať dňa 6. októbra 2010 o 15,00 v Dome Európskej únie, Palisády 29, Bratislava na diskusnú prednášku Dunajský rozvojový koridor - nová šanca pre európske regióny? Prednášajúci Július Hanus, Ing. arch., PhD. a Tibor Németh, Ing. Po skončení diskusnej prednášky Vás pozývame na bufet.

Read more: Klub regionalistov: Dunajský rozvojový koridor - nová šanca pre európske regióny?

Klub regionalistov v Banskej Bystrici: Politika a prax vidieckeho a regionálneho rozvoja

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Katedra regionálneho rozvoja a verejnej správy Vás pozýva na prednášku a diskusiu na tému Politika a prax vidieckeho a regionálneho rozvoja (Rural and Regional Development Policy and Practice).  Prednášajúci je emeritný profesor David Douglas z University of Guelph, Kanada. Prednáška sa uskutoční dňa 29. apríla 2010 o 14:30 hodine v budove Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 10. Vašu účasť potvrďte prosím emailom na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. resp. na niektorom tel. č.:  048 446 2012; 048 446 2013; 048 446 2016.

Read more: Klub regionalistov v Banskej Bystrici: Politika a prax vidieckeho a regionálneho rozvoja

Klub regionalistů v Ostravě: Národní strategie regenerace brownfieldů

Katedra regionální a environmentální ekonomiky v EF VŠB v Ostravě Vás zve ve čtvrtek 4. března 2009 od 14:15 hodin na přednášku a diskusi k tématu "Národní strategie regenerace brownfieldů" přednášející Ing. Vít Ruprich, MBA. Přednáška se uskuteční v učebně E 510 v nové budově Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava na Havlíčkově nábřeží. Informace o již proběhlých klubech v roce 2009 najdete na webové adrese Klub regionalistů - EKF VŠB - TU Ostrava.