SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Projekt Learn More and Publish!

Klub regionalistov: 10. výročie slovenskej sekcie ERSA

Program

Desať rokov v European Regional Science Association pohľad dozadu a dopredu
Štefan Rehák, Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku
Slovenská sekcia v štruktúrach European Regional Science Association a RSA International
Gunther Maier, Wirtschaftuniversität, Wien, EOC ERSA

Paul Krugman – integrácia v ekonomickej vede
prednáška o laureátovi Nobelovej ceny za ekonómiu 2008
Milan Buček, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, NHF EU

Krst vedeckého časopisu Region Direct
Peter Pisár, Regionálne európske informačné centrum
Ján Lisý, dekan NHF EU v Bratislave
Vladimír Laššák, vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu BBSK
Recepcia
Rudolf Sivák, prípitok rektora EU v Bratislave