SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Projekt Learn More and Publish!

Alžbeta Ivaničková: Bankové úvery na prípravu a realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Prezentácia doc. Ivaničkovej
Článok Bankové úvery na prípravu a realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Fotogaléria zo stretnutia