Projekt Learn More and Publish!

Jozef Mrva: Modernizácia samosprávy v SR

  • Print
Pre tých, ktorí sa nezúčastnili prednášky uverejňujeme on-line prezentáciu Ing. Mrvu, ktorú nájdete na nasledujúcom odkaze. Všetky potrebné informácie o návrhu modernizácie územnej samosprávy sú súhrnne spracované v Koncepcii modernizácie územnej samosprávy v Slovenskej republike, ktorá bol prerokovaný vládou dňa 8. júla 2009. Akékoľvek ďalšie informácie o tejto téme môžete získať aj priamym kontaktom uvedeným nižšie.

Prezentácia Ing. Mrvu

Dokument Koncepcia modernizácie územnej samosprávy v Slovenskej republike

Fotogaléria zo stretnutia

Ing. Jozef Mrva
poradca splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu
Ministerstvo vnútra SR
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29
02/4859 3852
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.