Projekt Learn More and Publish!

Diskusný seminár: Problémy financovania regionálneho a lokálneho rozvoja

  • Print

Prezentácie zo stretnutia:
Ing. Zuzana Hikkerová a Mgr. Michal Papaďák (Odbor implementácie SO/RO Košického samosprávneho kraja)
JUDr. Marek Kažimír (starosta MČ Košice-Krásna)
Ing. Jozef Šuľak (Agentúra na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach)

Fotogaléria zo stretnutia