SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

About us

O spoločnosti

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, ako Slovenská sekcia European Regional Science Association združuje akademických pracovníkov, praktikov, študentov a priaznivcov v oblasti regionálneho rozvoja. Jej vznik sa datuje do roku 1992, kde vznikol predchodca Slovenská a Česká sekcia RSA a po vzniku samostatnej SR vznikla Slovenská sekcia RSA v roku 1994. V roku 1998 bola Slovenská sekcia prijatá za člena European Regional Science Association. Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku bola zaregistrovaná ako občianske združenie v roku 2000. Spoločnosť ako samostatná, politicky, sociálne, finančne a národnostne nezávislá vedecká organizácia združuje približne 90 slovenských a českých akademických pracovníkov a praktikov zo Slovenska a Čiech. Členstvo v spoločnosti je kombinovaným členstvom Slovenskej spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku a Regional Science Association International.