SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Partneri a donori

Ďakujeme za podporu a spoluprácu našim partnerom a donorom!

logo EUBA logo TUKE Nadácia Tatrabanky  

 

 

Vaše 2% z dane z príjmov

Ak zdieľate naše priority a chcete prispieť k rozvoju regionálnej vedy a politiky v SR dovoľujeme si Vás požiadať o finančnú podporu občianskeho združenia Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku formou poukázania 2 % zo zaplatenej dane z príjmov. Naše kontaktné údaje nájdete v sekcii kontakty alebo ich môžete získať na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky .