SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Výbor spoločnosti

Výbor spoločnosti

Vo funkčnom období 2014 – 2015 pracuje výbor spoločnosti v nasledujúcom zložení:

Štefan Rehak
predseda výboru

Oto Hudec
podpredseda výboru

Valéria Szitásiová
tajomník výboru

Tomáš Černěnko
pokladník

Milan Damborský
člen

Peter Ďzupka
člen

Miroslav Šipikal
člen

Milan Buček
čestný predseda Spoločnosti